Január 2010

Bližšie k umeniu

Žiaci 5. A, B a deti, navštevujúce záujmový útvar "umelecká činnosť", sa 26. januára popoludní ocitli uprostred obrazov a plastik Oravskej galérie. Navštívili aktuálnu výstavu "Božena - Andrej - Martin AUGUSTÍNOVCI - Príbehy", obdivovali poetiku netkaného textilu, grafiky a maľby Boženy Augustínovej, fantázijné akryly Andreja Augustína a citlivé pastelové valéry na ručnom papieri Martina Augustína.

Po prehliadke výstavy mali žiaci pripravenú tvorivú dielňu - našli si dielo, ktoré ich oslovilo a pomocou pastelu a pasteliek preniesli svoje pocity a pohľad naň na výkres. Takto vznikli nevšedné a zaujímavé výtvory.

Na záver žiaci navštívili trvalú expozíciu "Slovenské výtvarné umenie 20. storočia", prezreli si diela zakladateľov výtvarnej moderny, ale aj predstaviteľov nasledujúcich generácií. Návšteva cukrárne bola sladkou bodkou za nevšedným dňom, plným umeleckých zážitkov.

Pauchlyová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Vedomostné súťaže

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 19.1.2010 žiačka Dominika Kasanická z 8. triedy reprezentovala našu školu v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku.

Matematická olympiáda

Dňa 27.1. 2010 sa v Dolnom Kubíne v Základnej škole P. Škrabáka konalo okresné kolo Matematickej olympiády, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy:
  • za 4. ročník Soňa Chomisteková a Tatiana Matysová (úspešná riešiteľka),
  • za 5. ročník Margaréta Pauchlyová (2. miesto) a Jakub Mäsiar.
Oršuliaková, Kamasová

John, Mary a kozliatka

Je vzácne a veľmi príjemné, keď divadlo prichádza priamo k divákovi. Detské obecenstvo vrúcne privítalo 27. januára v kultúrnom dome hercov prešovského divadla Babadlo.

Predstavenie John, Mary a kozliatka je spojením dvoch rozprávok - Perníková chalúpka a Vlk a sedem kozliatok. Skvelé je prepojenie oboch rozprávok pomocou anglicky hovoriacej ježibaby, z ktorej sa stane učiteľka angličtiny a nenechá zaháľať ani detských divákov. Obecenstvo zaujal najmä vlk, ktorý sa musí naučiť frázy v anglickom jazyku, ak chce, aby mu kozliatka otvorili vrátka.

Vynikajúce zábavné a poučné predstavenie všetkých presvedčilo o tom, že každý sa raz môže polepšiť a naučiť po anglicky.

Pauchlyová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Futbalový turnaj

Dňa 27. januára sa konal futbalový turnaj pre 6. až 9. ročník. Do finále, ktoré sa bude konať 3. februára v našej telocvični, postúpili mužstvá 7. až 9. ročníka.
Jaroš

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Veselá triednická hodina

Žiaci tretieho ročníka využili svoju triednickú hodinu vo štvrtok, 28. januára na vybláznenie sa v snehu. Na lopároch prebrázdili celý svah na Bielej hline, samostatne aj zapojení za sebou vo vláčiku. Konečne im babka Perinbaba nadelila poriadnu dávku snehu. Všetci žiaci sa premenili na snehuliakov z rozprávky.
Balážová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Aj naše deti sa radi zabávajú

Dňa 28.1.2010 si žiaci 9. ročníka usporiadali pre ostatných žiakov našej školy diskotéku. Vyučujúcich prekvapili tanečnými kreáciami a dobrou náladou.
Gáliková

obrobrobrobrobr


Polročné vysvedčenie

Dňa 29. januára si z rúk triednych pani učiteliek prebrali vysvedčenia všetci žiaci našej školy. Táto udalosť bola zvlášť vzácna pre prváčikov, ktorí si prinesú vysvedčenie domov prvýkrát. Zmenou oproti predchádzajúcim školským rokom sú vysvedčenia písané na počítači a tiež to, že žiaci si odnášajú polročné vysvedčenia natrvalo. Dúfame, že všetci pocítili hodnotenie svojej polročnej práce ako spravodlivé.
Pauchlyová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Klub voľnočasových aktivít

Praskajúci oheň, teplý voňavý čaj, sladké i slané pochúťky, smiech a zábava charakterizujú prvé stretnutie klubu voľnočasových aktivít. Stretnutie pri príležitosti ukončenia prvého polroka sa konalo v piatok 29. januára na miestnom farskom úrade. Program bol jednoduchý - občerstvenie s vymýšľaním názvu klubu a hrami. So zaviazanými očami sme kreslili portrét, pripínali somárikovi chvost, strihali cukríky a veľký úspech zožala hra so slovami. Čas od 15:00 do 17:15 ubehol neuveriteľne rýchlo. Dúfam, že ďalšie piatkové stretnutia prinesú nielen zábavu, ale i poučnie. Budeme radi, ak k nám pribudnú ďalšie deti, či mládež. Zvlášť takí, ktorí sa radi hrajú, vymýšľajú a obľubujú prírodu.

Poďakovanie patrí duchovnému otcovi za trpezlivosť a poskytnutie útulného priestoru a rodičom detí za pochúťky, ktoré nám pripravili - najmä pani Hubčíkovej - jej sladké ovocie bolo skrátka neodolateľné.

Pauchlyová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr