Október 2009

Jeseň pani bohatá

Jeseň je čas, kedy sa zberá z polí a záhrad úroda. Ovocné záhrady odovzdávajú plody ľuďom. Z nazbieraných plodov deti spolu s učiteľkami MŠ pripravili 2. októbra ovocné šaláty a čokoládové košíčky. Pripravenej hostiny sa popoludní zúčasnili aj rodičia detí.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Účelové cvičenia

Prvé dva októbrové dni sa žiaci druhého stupňa venovali teoretickej príprave riešenia rôznych situácií v ohrození, zdravotnej príprave, zopakovali si dopravné značky i zodpovedné správanie sa v prírode. Praktická časť sa odohrávala na ihrisku v Dlhej nad Oravou, deti sa zúčastnili rôznych pretekov a pohybových aktivít.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Poznávací pobyt v Osádke

v dňoch 2. 10. - 4. 10. 2009 sa desať detí ekologického krúžku zúčastnilo terénneho prírodno - poznávacieho pobytu na chate v Osádke.

V piatok po účelových cvičeniach sme sa všetci stretli v Dlhej na zastávke, odkiaľ naše prvé kroky smerovali do Florinovho domu na výstavu s názvom "Prírodné hodnoty Oravy". Žiaci si výstavu so záujmom pozreli a najdôležitejšie informácie si zapísali, aby mohli poznatky použiť do svojich projektov, ktoré sme ešte v ten večer začali robiť.

Na druhý deň nás okrem vytvárania posterov, rannej rozcvičky a drobných praktických cvičení, čakala aj dlhá vychádzka do lesa. Tam sme sa naučili rozpoznávať jednotlivé stromy, kry, huby a pohoria okolo. Večer sme si unavení, ale plní nových poznatkov zážitkov spravili príjemné posedenie pri ohni a zahrali sme si nočnú skrývačku.

V nedeľu nás opäť ráno zobudil piskot píšťalky, kikiríkanie kohúta, hrkanie zvoncov oviec, dobrá rozcvička a ranná hygiena v ľadovom potoku. Potom nás ešte čakali nejaké praktické cvičenia a tvorba mapy šťastia a smútku. V odpoludňajších hodinách sme cukrárňou, dobrou náladou a peknými spomienkami ukončili náš pobyt.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Výstavka jesenných plodov

Ako každý rok, tak i tento sme si vo vstupnej chodbe našej školy zhotovili výstavku jesenných plodov. Stalo sa tak dňa 7. 10. 2009 so žiakmi ekologického krúžku a ďalšími dobrovoľníkmi, ktorí nám chceli pomôcť.

Už týždeň predtým žiaci nosili ovocie a zeleninu, ktorú si chceli nechať vystaviť na výstavke. Keďže sme ku každému plodu napísali jeho názov, výstavka mala nielen estetický, ale aj poznávací charakter. Vystriedali sa pri nej naši malí škôlkari, niektoré triedy z 1. a 2. stupňa, ale ako jednotlivec sa pri nej zastavil určite každý žiak našej školy.

Veríme, že okrem "uchmatnutej" slivky, jablka, banánu, kivi či orechov si žiaci "uchmatli" aj pekný dojem a nejakú tú novú vedomosť.

obrobrobrobrobr


45. výročie školy

Naša škola sa vypína na kopci už celých 45. rokov. Jej existencia je sprevádzaná mnohými zmenami. Jedna vec sa však nemení, a to detské hlásky, ktoré našu školu napĺňajú a oživujú.

Dňa 15. októbra sme výročie vzniku našej školy oslávili rozhlasovou reláciou, výchovným koncertom a netradičným akrobatickým vystúpením na bicykli nášho pána učiteľa M. Jaroša. V triedach sme sa prešli históriou školy a pokúsili sme sa nakresliť ako ju vnímame dnes.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Výtvarná dielňa

V utorkový jesenný deň 20. októbra sa v tretej triede zišli žiaci, ktorí sa chceli zapojiť do výtvarnej dielne pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Zapojili sa predovšetkým žiaci krúžku umelecká činnosť. Vytvárali krásne hlavy rozprávkových bytostí. Práca ich veľmi zaujala a tak vznikli trpaslíci, Šípová Ruženka, Červená Čiapočka, kráľ, ježibaba, šašo, čert.

Pri tej istej príležitosti sa žiaci 2. stupňa venovali rôznym technikám výroby rozprávkových postavičiek a scén. Záujem vzbudilo najmä šitie bábok. Výstava vo vestibule školy ilustruje, čo dokážu šikovné ruky žiakov.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr


Návšteva škôlkárov v 1. ročníku

Dňa 21. 10. 2009 sa vybrali škôlkári na návštevu medzi prvákov. Prváci ich už netrpezlivo čakali, lebo tam mali viacerí svojich kamarátov. Zarecitovali si básničky, zaspievali pesničky. Prváci ukázali škôlkárom svoje Šlabikáre a niečo im z nich aj prečítali. Nedali sa zahanbiť ani škôlkári a tí najsmelší sa podpísali na tabuľu a ukázali ako im ide dobre počítanie guličiek na počítadle a poznávanie čísel. Vyskúšali si sadnúť do lavice.

Hodinka čítania ubehla veľmi rýchlo a na záver dostali prváci od škôlkárov obrázok na pamiatku a sladkosť. Už teraz sa všetci tešíme na ďalšie stretnutia.

obrobrobrobrobr


Október - mesiac úcty k starším

Mesiac október už tradične patrí našim skôr narodeným spoluobčanom. Poslednú októbrovú nedeľu sa naši žiaci predstavili svojim programom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v sále kultúrneho strediska v Dlhej nad Oravou. Žiaci 4.a 2. ročníka zahrali krátke scénky, dievčatá zahrali krátke skaldbičky na flaute, zaspievali pieseň pre babičky a zarecitovali básničky. Aj oni chceli prispieť malou troškou a uctiť si tak svojich starých rodičov, tety a ujov.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr

Milá návšteva u pani Daňkovej

Pri rovnakej príležitosti žiaci 2. ročníka navštívili pani Annu Daňkovú, ktorá je známa tým, že jej ruky dokážu vykúzliť prekrásne torty rôznych tvarov a veľkostí. S deťmi sa podelila so svojimi skúsenosťami a priamo pred ich očami zdobila tortu v tvare otvorenej knihy. Návšteve malých školákov sa veľmi potešila. Deti si okrem vizuálneho zážitku odniesli od tety Daňkovej aj príjemný pocit teplého ľudského slova.

Divadelná knižnica

Dňa 26. októbra 2009 sa naša školská knižnica zmenila na divadelnú knižnicu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa tu hrali divadielka pripravené žiakmi pod vedením p. učiteliek slovenského jazyka a literatúry.

Už 12. októbra 2009 bola v škole vyhlásená súťaž o "Najlepšie divadelné stvárnenie najzaujímavejšieho príbehu". Úlohou žiakov bolo z knižnej ponuky školskej knižnice vybrať text, divadelne ho spracovať, nacvičiť a zahrať.

V súťaži boli určené 3 kategórie:

  1. kategória 1. - 4. ročník
  2. kategória 5. - 7. ročník
  3. kategória 8. - 9. ročník
Oslovili sme aj deti z materskej školy, ktoré sa do akcie zapojili nesúťažne.

Počas dvoch týždňov žiaci spolu s p. učiteľkami slovenského jazyka a literatúry navštevovali školskú knižnicu a hľadali texty. Vybrané texty potom spracovali do scenára a pripravovali ich divadelné stvárnenia. Prebiehal nácvik, príprava kulís, kostýmov, hudby.

V pondelok 26. októbra 2009 sa žiaci stretli v školskej knižnici, najskôr I. kategória a MŠ, potom II. a III. kategória. Nacvičené divadelné príbehy zahrali svojim spolužiakom a porote. Porota v každej kategórii vyhlásila víťaza, no sladkú odmenu dostal každý účinkujúci.

Víťazmi sa stali:

  1. kategória: S. Chomisteková, P. Gerát, A. Kuhajda, R. Osadský (4. trieda), ktorí si zahrali divadielko "Dvaja drevorubači a víla"
  2. kategória: D. Žáková, A. Mahút, N. Kožienková, M. Matisová, M. Pauchlyová, A. Šuttová (5. A, B), ktorí účinkovali v scénke "O veľmi chorej princeznej"
  3. kategória: Z. Daňková, P. Suroviaková (9. B) stvárnili postavy z divadla "Ženský zákon"

Porotu tvorilo 5 členov: riaditeľka ZŠ s MŠ, p. učiteľka slovenského jazyka a literatúry, rodič, 2 žiačky.

Sprievodnými aktivitami bola výtvarná dielňa "Papierové hlavy divadelných postáv", šitie bábok a ilustrácia divadelných príbehov.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Škôlkári na návšteve

S deťmi materskej školy sme 27. 10. 2009 uskutočnili návštevu u starej mamy Dulačkovej.

V ten deň sme našli pani Dulačkovú v jej prekrásnej ovocnej a okrasnej záhrade, ktorá je jej veľkou záľubou. V rodinnom dome starkej nás čakal stôl plný dobrôt.

Milé posedenie starká dopľňala rozprávaním o jej detstve, o jej hračkách - koníkovi a bábike. Jedlo mali skromné, ale i napriek tomu sa všetci súrodenci(bolo ich osem), pekne podelili. Deti prekvapili starkú malou pozonosťou a potešili piesňami z Oravy a detskými básňami.

Návšteva u starkej Dulačkovej a jej slová hlboko zapôsobili na deti. V pamäti im zostáva úcta k jedlu i hračkám.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr