November 2009

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

4. novembra 2009 v ZŠ s MŠ Janka Matúšku sa konala Olympiáda zo slovenského jazyka. Súťažilo trinásť žiakov 8. alebo 9. ročníka. Najskôr svoje vedomosti využili v písomnej časti, potom aj v ústnej časti.

Našu školu reprezentovala Alexandra Karetková, žiačka 9. A triedy. Prvenstvo nezískala, ale aspoň preverila svoje vedomosti pred Komparom.


Zdravá desiata

Jeseň bola bohatá na ovocie a tak sme sa rozhodli usporiadať "týždeň zdravej desiaty". Akcia sa konala od 2. do 6. novembra a chceli sme ňou poukázať na dennú konzumáciu ovocia, ktoré by malo byť súčasťou každej desiaty žiaka. Zároveň sme využívali vlastné zdroje vitamínov.

Každý deň v tomto týždni žiaci pripravili - umyli a nakrájali - hrušky a jablká, ktoré cez veľkú prestávku ponúkali svojim spolužiakom. Žiaci sa veľmi aktívne zapájali do akcie a všetko pripravené ovocie sa vždy skonzumovalo.

Túto akciu určite zopakujeme aj na budúcu jeseň.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Burza stredných škôl

Žiaci deviateho ročníka sa v stredu 11. 11. 2009 zúčastnili Burzy stredných škôl, ktorá sa tradične koná každý rok v MsKS v Dolnom Kubíne.

Do tejto akcie sa zapojili stredné školy z celého okolia. Jednotlivé školy doplnili pestrú mozaiku informácií aj o praktické ukážky a tak podali deviatakom reálny obraz skutočného povolania. Na podujatí prezentovali študijné odbory so zámerom poskytnúť mladým ľuďom čo najviac poznatkov a inšpirácie.

Žiaci tu mohli vidieť, čím sa jednotlivé stredné školy zaoberajú, čo im ponúkajú a výrobky, ktoré vyrábajú. Na žiakov čakali kaderníčky a kozmetičky - dievčatá sa mohli nechať upraviť, mohli si vyskúšať prácu v tvorivých dielňach, mohli obdivovať barmanov pri miešaní nápojov, vyrezávanie do ovocia, vidieť slávnostne prestreté tabule, sledovať rezbárov i murárov priamo pri práci a mnoho názorných ukážok študijných a učebných odborov rôznych škôl.

Naši deviataci tak mohli atraktívnym spôsobom spoznať stredné školy vo svojom okolí. Bol to pre nich prvý vážny krok zúročenia získaných vedomostí a vytvorenia si obrazu o svojom budúcom povolaní.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Vzdelávacie aktivity

V dňoch 26. 11. a 27. 11 sa žiaci 1. i 2. stupňa zapojili do aktivít súvisiacich s Medzinárodným týždňom vzdelávania. Žiaci v skupinách pracovali na projektoch s témou "Vesmír", na prvom stupni sa venovali i prírode a písmenám. Napriek tomu, že všetci žiaci pracovali na rovnakých témach, projekty boli rôznorodé a zaujímavo spracované.

Výsledky svojej práce žiaci prezentovali v triedach svojim spolužiakom, niektoré skupiny odprezentovali svoj projekt aj v iných triedach. Pri spracovaní projektov sa žiaci nielen príjemne zabavili, ale získali aj množstvo nových vedomostí a skúseností pri prezentovaní pred kolektívom.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Adventný veniec

Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva.

Adventné obdobie má tiež svoj symbol - je to veniec so štyrmi sviecami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Tento veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ (advent z latinského adventus - príchod).

Adventný veniec, ako ho poznáme dnes, nemal vždy túto podobu. Známy je príbeh z domova pre opustené deti: Hamburský kňaz Johann Hinrich Wichern sa na základe neustálych otázok detí, koľko ešte dní ostáva do Vianoc, rozhodol vyrobiť drevený veniec. Zvláštne na ňom bolo to, že to bol vlastne drevený luster ozdobený jedľovými vetvičkami a mal oveľa viac sviečok - štyri hrubšie predstavovali nedele a ostatné tenšie predstavovali počet všedných dní zostávajúcich do Vianoc. Nová sviečka sa zapaľovala každý deň.

Na Slovensku sa zvyk zhotovovať adventné vence rozšíril už v minulom storočí. Podľa pôvodnej tradície sa vyrábal zo zimozelene a imela, ozdobovali ho štyrmi sviečkami - troma fialovými a jednou ružovou. Sviečka zapálená v prvú adventnú nedeľu symbolizovala "nádej", druhá "lásku", tretia - ružová "radosť" a štvrtá "mier".

Štyri nedele pred Štedrým dňom sa v kostoloch aj domácnostiach zapaľujú adventné vence, každú nedeľu jedna. Symbolizujú mýtické obdobie 4 000 rokov od biblického stvorenia sveta do narodenia Krista. Každá jedna nedeľa predstavuje 1 000 rokov.

Adventný veniec zhotovili aj žiaci našej školy. Pri pôsobivom obrade ho za prítomnosti žiakov a pedagógov posvätil vdp. Štefan Tuka. V priestoroch školy nám bude všetkým pripomínať obdobie očakávania Sviatkov lásky a pokoja.

Advent, advent,
štyri sviece.
Prvá z nich sa zatrbliece,
potom druhá, tretia zhorí,
donesieme stromček z hory.
A keď štvrtá plaje ztíška,
tešíme sa na Ježiška.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Vianočná pohľadnica

Predvianočná nálada sa odrazila v dielkach žiakov, ktorí prispeli svojimi nápadmi do súťaže Vianočná pohľadnica. Žiaci strihali, lepili, maľovali svoje pohľadnice s fantáziou a najmä s láskou a nádejou, ktoré sú také charakteristické pre toto obdobie.

obrobrobrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr