December 2009

Divadelné predstavenie

Prvý decembrový piatok žiaci ôsmeho a deviateho ročníka navštívili divadelné predstavenie "A budeme si šepkať". Hra predstavovala mozaiku textov štyroch žien slovenskej literatúry - Hany Gregorovej, Ľudmily Podjavorinskej, Eleny-Maróthy Šoltésovej a Terézie Vansovej

Martinské herečky stvárnili ich osudy svojím hereckým umením, ktoré pohladilo duše žiakom i pani učiteľkám.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Mikuláš

Mikuláš v MŠ

Ani sme sa nenazdali a na dvere zaklopal december s najkratšími dňami a najdlhšími večermi. Nadišiel advent s každoročne sa opakujúcou predvianočnou atmosférou, naplnenou zvláštnym napätím z očakávania najkrajších sviatkov roka.

Jedným s takýchto sviatkov je aj sviatok svätého Mikuláša, ktorý k nám do materskej školy zavítal 7.12.2009. Deti Mikulášovi recitovali pekné básničky, spievali piesne, koledy a nechýbal ani tanček. Mikuláš ich za odmenu obdaril sladkými balíčkami, no nezabudol ani na krásne hračky. Mikuláš sa s deťmi rozlúčil s prísľubom, že o rok príde zas.

Ďakujeme Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé.

Stretneme sa o rok zas, príď, Mikuláš, medzi nás.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr

Mikuláš v ZŠ

Nastal deň, 6.december, deň sv. Mikuláša. Aj do našej školy zavítal Mikuláš so svojími pomocníkmi čertom a anjelom i keď s jednodňovým oneskorením, ale zato s plným košom balíčkov.

Deti si pre Mikuláša pripravili pekný program plný básní, kolied a piesní. Za kultúrny program ich Mikuláš odmenil sladkosťami.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Beseda s pracovnikmi PZ (1. stupeň)

V jedno decembrové dopoludnie mali žiaci 1.stupňa besedu s príslušníkmi polície. Beseda bola veľmi zaujímavá a poučná. Žiaci sa dozvedeli veľa nového a zopakovali si ako majú správne prechádzať cez cestu, dôležité dopravné značky, ako a kedy majú používať reflexné vesty a prilby. Najzaujímavejšou časťou besedy bolo prezeranie služobnej zbrane a vyskúšanie si z nej vystreliť (bez nábojov), posedieť a poprezerať si auto polície a zapnúť majáky.

Príslušníci polície svojim pútavým rozprávaním zaujali všetkých žiakov, ktorí odchádzali veľmi spokojní.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Beseda s príslušníčkou polície (2. stupeň)

V našej škole je spolupráca s políciou už takmer zvykom. Ešte pred vianočnými sviatkami stihla pplk. Mgr. Vojvodová svojou prítomnosťou spestriť vyučovanie žiakov druhého stupňa. Na pomoc si prizvala dvoch profesionálnych psovodov so svojimi miláčikmi - špeciálne vycvičenými psami. Žiaci takmer nedýchali pri ukážke hľadania ukrytých drog, pri oboznámení sa so sankciami, ktoré hrozia pri ich prechovávaní a predávaní.

P. Vojvodová nezabudla žiakom pripomenúť aj zmenu zákona o prechádzaní chodcov cez prechod pre chodcov. Odpovedala na zvedavé otázky detí týkajúcich sa práce polície a najaktívnejších odmenila užitočnými reflexnými prvkami.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Pečenie medovníkov

V predvianočnom čase si žiaci 6. ročníka pri pečení medovníkov zaspomínali na vianočné tradície v ich rodinách. Veľkú zručnosť ukázali nielen dievčatá ale aj chlapci. Najkrajšie medovníky uviazali žiaci na farebné stužky a poskytli ich do vianočného bazáru, kde mali veľký úspech.

obrobrobrobrobr


Vianočný čas

December je mesiacom vianočných príprav. Naša škola sa zahaľuje do zimného odevu, zdobí ju vianočný stromček i betlehem - dielo žiackych rúk. Z tried sa šíria vianočné piesne a koledy a šikovné ruky žiakov vytvárajú zaujímavé drobnosti na vianočnú burzu nápadov, ktorá sa otvára rodičom v deň vianočnej besiedky.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr

Vianočný čas v MŠ

Vianočný čas sa odzrkadlil aj na prácach detí v materskej škole. Usilovne kreslili a maľovali, ale i nacvičovali program, aby ukázali svojim blízkym počas vianočnej besiedky, čo dokážu.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Vianočná besiedka

Vianoce sa skloňujú vo všetkých pádoch najmä s blížiacimi sa prázdninami. Cítime vôňu cukroviniek, vidíme plamienky v detských očiach a prajeme si strávenie spoločného času v pokojnej rodinnej atmosfére.

21. decembra čaro Vianoc zaplnilo chodby našej školy. Rodičia s obdivom sledovali program, ktorý si pripravili ich ratolesti. Pásmo scénok a kolied bolo to, čo vdýchlo do uponáhľaných dní tú pravú vianočnú atmosféru.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Vianočný program

Deň pre vianočnými prázdninami ešte raz vystúpili deti s programom z vianočnej besiedky, obohateným najmä o vtipné scénky žiakov druhého stupňa.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr