Marec 2010

Výchovný koncert

Dňa 5.marca 2010 sa žiaci našej školy zúčastnili výchovného koncertu, v ktorom sa predstavila hudobná rocková skupina POK-ROCK z Chlebníc.

Obsahom koncertu boli nielen piesne známych slovenských interpretov, ale aj videoprojekcia zameraná na problematiku drog. Heslom tohto koncertu bolo „Miluj svoj život a váž si sám seba“. Žiaci sa do programu spontánne zapojili spevom a vytvorili tak prijemnú atmosféru.

Speváci kládli dôraz na vieru v seba samého, v zdravý rozum a v silu priateľstva a lásky. Spevákom sa podarilo rozospievať nielen žiakov, ale aj pani učiteľky.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Matematická olympiáda

Dňa 7. 3. sa v Dolnom Kubíne konalo okresné kolo matematickej olympiády pre 6., 7. a 8. ročník. Z našej školy sa zúčastnil 1 žiak zo 6. ročníka, 3 žiaci zo 7. ročníka a 1 žiak z ôsmeho ročníka. Veľký úspech na náročnej vedomostnej súťaži dosiahol Henrich Zrnčík zo 7. triedy, ktorý sa umiestnil na výbornom 2. mieste.
Glejteková

Pytagoriáda

Dňa 12. 3. a 13. 3. sa v Dolnom Kubíne konalo okresné kolo Pytagoriády. Matematickej súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov od tretieho po ôsmy ročník.
Aj tu dosiahli žiaci našej školy výborné výsledky. Takmer z každého ročníka boli žiaci úspešní.
 • 3. ročník – Ester Hudecová
 • 5. ročník – Jakub Mäsiar a Margaréta Pauchlyová
 • 6. ročník – Katarína Mäsiarová
 • 7. ročník – Henrich Zrnčík (4. miesto)
 • 8. ročník – Tatiana Mensárová
Glejteková

Aktivity regionálnej výchovy

Jarné obdobie v slovenskom ľudovom folklóre je bohaté na zvykoslovné prejavy, najmä nedele pred Veľkou nocou. Jednou z nich je tzv. Smrtná nedeľa. V tento deň mládenci a dievčatá priviazali na žrď figurínu zo slamy a obliekli ju do ženských šiat. Chodili s ňou po dedine a spievali pieseň na to určenú. Keď prišli k rieke, zapálili ju a hodili do vody ako symbol odchádzajúceho zla a skorého príchodu jari. Tejto figuríne sa hovorilo Morena, Mariena, v Dlhej nad Oravou sa jej hovorilo Marmariena.

Zvyky našich predkov si pripomenuli 12. marca aj žiaci našej školy na regionálnej výchove.

Potocká

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Biologická olympiáda

Dňa 14. 3. 2010 sa v priestoroch Centra voľného času v Dolnom Kubíne konala Biologická olympiáda Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti. Zastúpené sme mali všetky odbory (geológiu, botaniku i zoológiu). Umiestnili sme sa veľmi dobre:
 • Patrícia Drbiaková – 2. miesto
 • Petra Chomisteková – 3. miesto
 • dve žiačky skončili ako úspešné riešiteľky.

Patrícia Drbiaková postúpila do krajského kola, ktoré sa konalo v Žiline dňa 11. 5. 2010, kde skončila na krásnom 8. mieste ako úspešná riešiteľka.

Všetkým žiačkam srdečne gratulujeme.


Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

V našej škole sme si tradične pripomenuli významnú osobnosť a literáta P. O. Hviezdoslava umeleckým prednesom poézie a prózy. Žiakom bola podľa ich výberu tentokrát bližšia próza. Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína bolo úspešné pre uvedených recitátorov:

II. kategória:

POÉZIA
 • 1. miesto: Katarína Mäsiarová 6. ročník
 • 2. miesto: Nikola Kožienková 5. B
 • 3. miesto: Adriana Šuttová 5. B
PRÓZA
 • 1. miesto: Margaréta Pauchlyová 5. B
 • 2. miesto: Darina Žáková 5.A
 • 3. miesto: Zuzana Gerátová 5. A

III. kategória:

POÉZIA
 • 1. miesto: Paulína Suroviaková 9. B
 • 2. miesto: Simona Kuklová 9. B
PRÓZA
 • 1. miesto: Lukáš Daňko 8. trieda
 • 2. miesto: Antónia Slobodová 9. B
Všetkým účastníkom vyslovujeme uznanie a vďaku za odvahu a tým, ktorí nás reprezentovali v okresnom kole v Dolnom Kubíne, budeme držať päste aj budúci rok.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Čítame si spolu

Počas Týždňa slovenských knižníc od 22. – 26. marca 2010 si žiaci 1. – 4. ročníka a pani učiteľky slovenského jazyka čítali spolu vybrané knižné tituly zo školskej knižnice.
Prváci a druháci hrali Futbal s papučou (D. Hevier), šili s Uzlíkom a Nitkou (J. Navrátil) a spoznávali Rozprávky o psíkovi a mačičke (J. Čapek).
Tretiaci a štvrtáci sa zoznámili s Pištáčikom (D. Dušek), pripravili Ohňostroj pre deduška (J. Blažková) a zisťovali, ako nedostať Päťku z nudy (D. Hevier).

Žiaci spoznali nové príbehy, rozprávky, hrdinov, prežili s nimi veselé dobrodružstvá. Pre svojich spolužiakov si pripravili súťažné otázky. V piatok sa stretli na literárnom kvíze prváci s druhákmi a tretiaci so štvrtákmi. Tu sa ukázalo, kto ako pozorne čítal. Pre prvákov a druhákov sa kvíz skončil nerozhodne, štvrtákom pomohla k víťazstvu Päťka z nudy.

Čas strávený pri čítaní spolu bol pre žiakov netradičný a zábavný. Otvoril im nový literárny svet a upevnil dobré vzťahy pri spoločnej činnosti.

A takto ho hodnotia samotní žiaci:
„ Veľmi som sa tešil na každé čítanie, keď nám čítala nové príbehy pani učiteľka.“
„Najviac sa mi páčili príbehy Pištáčika, lebo bol veselý a vystrájal rôzne nezbednosti.“
„Rada vymýšľam otázky, ktoré druhí hádajú. Bola by som rada, keby to bolo aj na rok.“

Forgáčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Tvorivá dielňa

Žiaci 6. triedy navštívili dňa 27. marca Tvorivú dielňu s názvom PREMENY PRÚTIA. Pripravené vŕbové prútie sa pod rukami účastníkov všetkých vekových kategórií menilo na veľkonočné korbáče a košíky rôznych druhov a veľkostí.

Naši žiaci si osvojili základy pletenia tzv. slniečka, ktoré tvorí základ pri pletení košíka, môže však mať aj dekoračnú funkciu. Výrobky im poslúžia na zhotovenie vlastnej veľkonočnej dekorácie.

Potocká

obrobrobrobrobr
obrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr