Apríl 2010

Beseda s RNDr. Removčíkovou

Dňa 8. 4. 2010 sa na našej škole uskutočnila beseda s RNDr. Removčíkovou na tému Ochrana prírody a Rastliny našich lesov a lúk. Beseda žiakov zaujala a odchádzali z nej bohatší o nové informácie zo sveta rastlín.

Cirkus JACKO

V aprílové dopoludnie sa v našej škole už po niekoľkýkrát predstavili naši známi z ruského cirkusu JACKO. Aj tento rok bolo predstavenie veľmi pútavé a zaujímavé. Všetci s napätím sledovali akrobatické kúsky mladého artistu v balansovaní na valcoch, hadiu ženu, žonglovanie a samozrejme ako v každom cirkuse nesmeli chýbať šašovia – najväčší zabávači.

Všetci sa dobre zabávali a akrobatov odmenili potleskom.

Kubošová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Hodina vlastivedy na obecnom úrade

Utorok, 13. apríla 2010, začal pán starosta na obecnom úrade zasadnutie už o ôsmej hodine ráno. Priemerný vek účastníkov zasadnutia bol dosť nízky, pretože nimi boli druháci zo základnej školy.

Učivo vlastivedy s názvom Naša obec, starosta, riadenie obce bolo žiakom sprostredkované priamo starostom v jeho pracovni. V úvodnej časti pán starosta primeranou formou oboznámil deti s náplňou svojej činnosti, vysvetlil im pôvod obecného erbu, jeho pôvodnú, aj súčasnú podobu.

V druhej časti pán starosta zisťoval základné vedomosti detí o našej obci. Predmetom otázok boli: názov obce, regiónu, rieky, vrchov, obecných novín, športových a kultúrnych aktivít v obci. Na otázku "Čo by si postavil v obci ako prvé, keby si bol starostom?" sa väčšina detí zhodla na tom, že by to boli preliezačky, kúpalisko, ihriská... Pán starosta ich ubezpečil, že niektoré ich priania sa už plánujú uskutočniť.

Ďalšou časťou spoločného stretnutia bola výmena darčekov. Deti priniesli vlastnoručne vyrobený projekt obce s rodinnými domami a hlavnými dominantami - zš s mš, obecný úrad, kostol. Deťom bude toto stretnutie so starostom obce pripomínať prívesok na kľúče s erbom a rôzne propagačné materiály o našej obci.

Ďakujeme pánovi starostovi za milé prijatie a za čas venovaný týmto aktivitám.

Potocká

obrobrobrobrobr
obrobrobr


Apríl – mesiac lesov, Svetový Deň Zeme

Ako už vieme, apríl je mesiac lesov a 22. 4. je Dňom Zeme. Chceli sme to pripomenúť aj ostatným žiakom a tak sme vo vestibule školy zhotovili nástenku a výstavku s touto tematikou, kde sme poukázali na význam lesa, stromov a prírody pre nás. Pri tejto príležitosti sme v materskej škôlke i po všetkých triedach vystúpili i s krátkym divadielkom a prezentovaním projektov o dôležitosti ochrany našej Zeme.

obrobrobrobrobr
obr


Deviatakom testovali matematickú a čitateľskú gramotnosť

V stredu 28. apríla 2010 sa žiaci 9. ročníka (33 žiakov) zúčastnili medzinárodného testovania matematickej a čitateľskej gramotnosti.

Žiaci riešili testy zostavené z rôznorodých úloh. Na ich vyriešenie mali spolu110 minút. Úlohy testov boli zamerané na schopnosť žiakov prakticky, v reálnych životných situáciách aplikovať vedomosti z matematiky a schopnosť žiakov používať písané informácie, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote.

Naša škola bola zaradená do reprezentatívneho výberu 4 260 žiakov na 109 základných školách. Testovanie gramotnosti sa zaviedlo ako súčasť obsahovej reformy vzdelávania už v školskom roku 2007/2008. Cieľom medzinárodných meraní nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase, odhaľovať ich silné aj slabé stránky a nachádzať možnosti zlepšenia. V súčasnosti sa realizuje päť medzinárodných štúdií.

Forgáčová

obrobrobrobr


Plavecký výcvik

V dňoch od 26. apríla do 30. apríla absolvovali žiaci tretieho a štvrtého ročníka plavecký výcvik v Akvaklube Nižná.

Tretiaci sa naučili vo vode správne dýchať, splývať a plávať na chrbte. Štvrtáci si overovali svoje plavecké schopnosti z minulého roku. Zvládli skok do vody aj preplávanie celej dĺžky bazéna. Posledný deň si zmerali sily v plaveckých pretekoch.

A ako skončili? Tu sú výsledky:

3. ročník

  • 1.miesto Mikuška Dávid
  • 2.miesto Šinálová Klára
  • 3.miesto Husíková Eleonóra

4. ročník

  • 1.miesto Matysová Tatiana
  • 2.miesto Mikušková Dominika
  • 3.miesto Kuhajda Andrej

Výsadba stromčekov na našej škole

Pri príležitosti mesiaca lesov na našu školu prišli 30. 4. 2010 zamestnanci Štátnych lesov SR, ktorí nám ako každý rok priniesli mladé sadenice listnatých a ihličnatých stromkov, ktoré sme spolu so žiakmi 5. ročníka vysadili. Pracovalo sa nám výborne, aj sme si pri práci okolo stromkov zatancovali, aby sme udupali zeminu pri sadeniciach. Prácu sprevádzali i krátke odborné pednášky.
Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr