Máj 2010

Triednická hodina netradične

V prvú májovú nedeľu si prváci spolu s pani učiteľkou a pomoci rodičov urobili triednickú hodinu trochu netradične v Dolnom Kubíne. Navštívili expozíciu vo Florinovom dome a všetci sa tešili na filmové predstavenie „Ako si vycvičiť draka“. Plní zážitkov sme sa vrátili spokojne domov.
Kubošová

obrobrobrobrobr
obr


Beseda s príslušníkom PZ

Návšteva pracovníka polície v našej škole je vždy vzrušujúca a u nás je už takmer tradíciou.
V piatok 7. mája k nám zavítal p. Šándor, aby nám ozvláštnil výchovno - vzdelávací proces. V plnej miere sa mu to podarilo. Piatakov a šiestakov poučil o pravidlách cestnej premávky. Ani nedýchali pri rozprávaní skutočných udalostí z jeho praxe.

Starších žiakov informoval o trestnom práve a zdôrazňoval najmä ich povinnosti. Samozrejme, že sa nevyhol aktuálnej téme - drogovej problematike a pripomenul žiakom sankcie súvisiace s užívaním a prechovávaním drog a psychotropných látok.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Sýkorová

obrobrobrobrobr
obr


Divadielko BUM BÁC

Dňa 10. 5. 2010 sa predstavilo žiakom 1.-5. ročníka, ale aj našim najmenším z MŠ divadielko BUM BÁC svojim predstavením „Kocúr v čižmách“. Všetkým sa predstavenie páčilo s krásnymi kulisami a bábkami, podfarbené peknými a veselými pesničkami, ktoré si zaspievali aj naši žiaci. Predstavenie odmenili všetci potleskom a odniesli si bohatý umelecký zážitok.
Kubošová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Okresné kolo biologickej olympiády D kategórie

Dňa 20. 5. 2010 sa na našej škole konalo okresné kolo biologickej olympiády D kategórie, ktoré pozostávalo z testu a prezentácie posteru. Zúčastnili sa ho dve naše žiačky:

  • Patrícia Drbiaková, ktorá získala 1. miesto
  • Petra Chomisteková, ktorá získala 2. miesto.
Obidvom žiačkam srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
Freierová

Exkurzia prvákov a druhákov v Dolnom Kubíne

Týždeň od 17. 5. - 21. 5. 2010 bol venovaný Medzinárodnému dňu múzeí a galérií. Tak sme sa aj my prváci a druháci vybrali so svojimi pani učiteľkami 20. 5. 2010 na exkurziu do Florinovho domu, kde sme si prezreli výstavu venovanú AFRIKE. Potom sme sa presunuli do Oravskej galérie, kde sme mali pripravený superkvíz: „SPOZNÁVAME GALÉRIU“.

Bol zložený z týchto častí:
PEXASO – reprodukcie výtvarných diel
KOMPOZÍCIA – z vystrihnutých fragmentov diel vytvoriť vlastný obraz tak, že časti poukladali na výkres
ASAMBLÁŽ – pomocou predmetov, ktoré mali k dispozícii, vytvárali vlastný obraz a dávali mu názov
DRAMATIZÁCIA OBRAZU – ŽIVÉ SOCHY – dramatické znázornenie obrazu
SKUPINOVÝ PORTRÉT – vytvoriť v škole svoj autoportrét technikou koláže, vystrihnúť ho a na veľký papier ich všetky nalepiť a vytvoriť skupinový portrét
DADAISTICKÁ BASEŇ – napísať slová, ktoré ich prvé napadli pri pohľade na dielo

Po skončení kvízu sme zašli na malé občerstvenie do cukrárne a plní zážitkov sme sa vrátili domov.

Kubošová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Spoločná hodina telesnej výchovy

V pondelok 24.5.2010 sa stretli prváci s deťmi MŠ na hodine telesnej výchovy. Spoločne si zabehali, dali si rozcvičku, zasúťažili na rebrinách, s loptami. Všetkým sa spoločná hodina TV páčila a určite si ju ešte niekedy zopakujeme.
Kubošová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Boli sme v Ružomberku

Dňa 27. 5. 2010 sa triedy 9. A a 9. B pod vedením triednych učiteliek zúčastnili exkurzie v Ružomberku. Navštívili sme najskôr Liptovské múzeum, kde žiakov najviac zaujala výstava maturitných prác študentov. Veľmi pekné boli aj stále expozície, kde sme mali možnosť spoznať históriu, geológiu, faunu i flóru Liptova. Odtiaľ naše kroky viedli do Galérie Ľudovíta Fullu, kde sme sa veľa dozvedeli o živote a tvorbe nášho významného maliara.
Freierová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr