Jún 2010

Dramatický krúžok

Už dlhšiu dobu sa pravidelne stretávajú milovníci divadelného umenia - chlapci a dievčatá z piateho ročníka. Viacerí majú divadlo "v krvi", iní sa učia nahlas rozprávať, správne artikulovať, improvizovať. Najviac ich však zaujíma výroba kulís a prezliekanie sa do kostýmov.

Momentálne sa ich pozornosti teší knižka prekladov od Ľ. Feldeka - Koľko jahôd rastie na mori. S nacvičenými krátkymi, ale veselými textíkmi by chceli potešiť aj ostatných žiakov.


Čítanie nás baví

Čítanie by malo byť súčasťou života každého človeka. Prostredníctvom čítania získavame nové informácie, obohacujeme si slovnú zásobu i fantáziu.
Vedia to naši ôsmaci, ktorí v priebehu tohto mesiaca prečítali od spisovateľa M. Kukučína Neprebudeného i Rysavú jalovicu. O oboch dielkach viedli horlivú diskusiu, analyzovali myslenie a činy hlavných postáv, hľadali a nachádzali v textoch posolstvá autora.

No uznajte, nie sú šikovní?


Rozlúčka so školským rokom

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr