September 2009

Otvorenie nového školského roka

Dňa 2. septembra sme už po 45. krát otvárali brány našej školy, aby sme spoločne privítali nový školský rok. Cez školský prah prešlo 204 žiakov základnej školy a 28 detí materskej školy. Školu navštevuje 131 žiakov z Dlhej nad Oravou, 33 žiakov zo Sedliackej Dubovej, 23 žiakov z Krivej a 17 žiakov z Hornej Lehoty. Prvákov nastúpilo 15 a predškolákov 14. Do školského klubu sa nahlásilo 20 žiakov.

obrobrobrobrobr
obrobr


Regionálna výchova

Novinkou na našej škole je zavedenie nového vyučovacieho predmetu regionálna výchova. Cieľom je vypestovať v mladej generácii úctu a hrdosť na svoju obec a región. Odkrývaním a opätovným objavovaním hodnôt, zachovávaním zvykov a tradícií regiónu, hľadaním ľudskosti ukrytej v nositeľoch ľudovej kultúry, poznávaním histórie nášho kraja, nachádzať vlastnú identitu a svoje miesto na Zemi.

obrobrobr


Školská diskotéka

Dňa 24. 9. sa v našej škole uskutočnila diskotéka, ktorú usporiaddali žiaci 9. ročníka. Okrem nich sa prišli zabaviť aj žiaci z nižších ročníkov. Aj keď spočiatku sa žiaci zopár tancujúcim len prizerali, postupne sa pridali aj tí ostýchavejší a všetci sa výborne zabávali. Nespokojnosť na ich tvárach sa prejavila len vtedy, keď vyučujúci oznámili koniec. Ale ako sa hovorí: "V najlepšom treba prestať".

obrobrobrobrobr
obr


Aktivity školy k Európskemu dňu jazykov

Žiaci našej školy si 28.9. pripomenuli Európsky deň jazykov a to prezentáciou projektov, v ktorých predstavili niektoré európske štáty a prihovorili sa prítomným jazykom tej krajiny, ktorú prezentovali.

V príhovore pred prezentáciou jednotlivých projektov zdôraznili, že napriek tomu, že máme radi svoju krajinu a milujeme náš jazyk, je potrebné učiť sa cudzie jazyky, aby sme sa dorozumeli v iných krajinách.

Na záver spoločného stretnutia sa všetci žiaci naučili povedať pozdrav "Vitajte v našej krajine" po anglicky, francúzsky, nemecky, taliansky aj španielsky.

Po prezentácii boli projekty vystavené na hlavnej chodbe školy.

Týmto želáme všetkým naším žiakom veľa chuti do ďalšieho štúdia akýchkoľvek cudzích jazykov. Veď nie nadarmo sa hovorí: "Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom."

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Spojili sme príjemné s užitočným

Kto by nešiel radšej na exkurziu ako do školy?

My, tri žiacke kolektívy (5. A, B a 6. trieda) spolu so svojimi pani učiteľkami sme posledný septembrový deň s veľkým očakávaním nastúpili do autobusu - smer Bojnice. Po dosť náročnej a dlhej ceste nás čakala tajomná Prepoštská jaskyňa. Pán sprievodca s bohatými vedomosťami nás zaujímavou formou oboznámil s obdobím PRAVEKU. Vysvetľoval nám spôsob života našich predkov - neandertálcov, ako získavali potravu, čím a ako lovili mamutov, ako vyzerali ich obydlia. Každý sa mohol dotknúť mamutieho kla a tak si aspoň predstaviť veľkosť tohto pravekého zvieraťa. Mimochodom, viete, že mal len štyri zuby?

Z praveku sme sa "preniesli" do bojnickej ZOO. Z veľkého množstva našich i cudzokrajných zvierat sa nám páčili medvede a slony, ale so zatajeným dychom sme sledovali aj majestátne veľhady, leguány, krvilačné pirane, žraloky a pestrofarebné jedovaté žabky.

Počas tejto exkurzie sme si oddýchli od školských povinností, ale sme sa aj veľa nového naučili z dejepisu a prírodopisu. Kedy pôjdeme opäť?

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr