Apríl 2011

Posila v ZŠ

Týždeň na prelome marca a apríla sa niesol v duchu misií aj v našej základnej škole. Nevšedná a zároveň veľmi milá návšteva – pátri Ján, Pavol a Thomas strávili všetky hodiny náboženstva so žiakmi prvého i druhého stupňa. Spoločne pouvažovali nad „časom milostí“, zamysleli sa nad tým, ako sa možno v tejto uponáhľanej dobe zastaviť a nasmerovať sa k pravým hodnotám, spoločne hľadali kľúč na „otvorenie srdca“ pre druhých. Pátri upútali mladých poslucháčov i zaujímavými zážitkami z náročnej misionárskej práce a zároveň ich povzbudili k tomu, aby sa nebáli a nehanbili stať sa misionármi aj medzi svojimi kamarátmi.

Všetkým prajeme, aby atmosféra misijného týždňa pretrvala v našich životoch čo najdlhšie.

Za kolektív pedagógov ZŠ Ľ. Kamasová

obrobrobrobr


Netradičný koncert

Iste budú so mnou súhlasiť všetci žiaci, že tento koncert bol jeden z najzaujímaveších a najpoučnejších. Nenásilnou formou o aktuálnych problémoch hovorili a spievali dvaja profesionálni umelci Jaro Gažo a Rado Pažej z občianskeho združenia Škola života. Program pre žiakov 2. stupňa s názvom "Čo je veľa, to je veľa" plynule prechádzal témami, ktoré trápia našu súčasnú spoločnosť. Videoprojekcie, texty piesní, hovorené slovo spevákov upozorňovali na medziľudské vzťahy, alkoholizmus, obchod s ľuďmi, drogy, domáce násilie, týranie detí i na rôzne formy extrémizmu. Speváci hneď nadviazali bezprostredný kontakt s poslucháčmi, ktorí sa stali aktívnou súčasťou ich spoločného rozhovoru.

Veríme, že aj vďaka takýmto a podobným akciám budú vedieť žiaci negatívnym spoločenským javom povedať nie.

Sýkorová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


UČÍME SA HRAVOU FORMOU

Základná škola s materskou školou v Dlhej nad Oravou sa v pondelok 4. apríla 2011 rozrástla o škôlkarov zo Sedliackej Dubovej a Hornej Lehoty. Pridali sa k nim aj škôlkari z Dlhej, a tak sa všetci stali na jeden deň žiakmi veľkej školy.

Prvou spoločnou akciou škôlkarov a žiakov I. stupňa bol výchovný koncert s dopravnou tematikou DOPRAVA, DOĽAVA. Profesionálni hudobníci - gitarista Jaro Gažo zo skupiny Arzén a bubeník Rado Pažej zo skupiny Aya prostredníctvom veselých dopravných pesničiek, praktických dopravných situácií a videoprodukcie upevňovali u detí základy cestnej premávky. Svojím profesionálnym prístupom a humorne ladeným programom si hneď získali deti na spoluprácu. Keďže práve deti sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky, dopravná výchova v akejkoľvek forme by mala pomôcť znižovať tragédie na našich cestách.
Po krátkej prestávke spojenej s desiatou sa škôlkari rozdelili do štyroch skupín a postupne sa zúčastňovali aktivít, ktoré si pre nich pripravili p. učiteľky s aktívnou pomocou svojich žiakov. V počítačovej učebni si mohli vyskúšať svoje zručnosti pri kreslení cez počítač prostredníctvom výučbových programov. I keď prvé pokusy niektorých z nich boli dosť nesmelé, určite sú to budúci počítačoví experti. Ďalšou novinkou pre nich bola interaktívna tabuľa. Obrázky a písmená sa dali premiestniť práve tam, kde si to každý želal. A písať bez kriedy a fixky? Aj to bolo možné na tej „zázračnej“ tabuli. Do rozprávkového sveta sa preniesli prostredníctvom ďalšej činnosti – dojmy z vypočutej rozprávky transformovali do výtvarnej podoby. Po duševných činnostiach ostal čas aj na telesné aktivity v telocvični. Svoju telesnú zdatnosť si mohli otestovať vo florbale, preskoku, lezení, hojdaní na kruhoch. Za svoje výkony, ktoré podávali počas všetkých aktivít, dostali sladkú odmenu a pamätnú plaketu.

Cieľom tejto spoločnej akcie bolo priblížiť deťom z materských škôl využívanie nových metód a foriem vzdelávania, prostredníctvom ktorých by mala škola prispieť k rozvoju tvorivosti žiakov.

Mgr. Anna Potocká

obrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr