Máj 2011

PLAVECKÝ VÝCVIK

Základný plavecký výcvik na I. stupni ZŠ sa organizuje ako súčasť vyučovania telesnej výchovy.
Od 2. do 6. mája 2011 sa ho zúčastnili tretiaci a štvrtáci na plavárni v Nižnej nad Oravou. Pod vedením skúsených inštruktorov sa tretiaci naučili základné plavecké zručnosti a štvrtáci sa v nich zdokonaľovali. Na záver plaveckého výcviku sa uskutočnili preteky- kto dosiahne najrýchlejší čas preplávaním jednej dĺžky bazéna (25 m).

Výsledky:

TRETIACIŠTVRTÁCI
  1. Martin ŠPAVOR
  2. Adrián TOMÁŇ
  3. Monika FURIELOVÁ
  1. Natália ŠARADINOVÁ
  2. Klára ŠINÁLOVÁ
  3. Dávid ŠUTÝ
A. Potocká

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Deň matiek

Naša škola si pripomenula druhú májovú nedeľu v obci, ktorá je venovaná Dňu matiek. Aj naši žiaci prispeli k oslave s kultúrnym programom. Na úvod naše mamičky, staré mamy privítali deti z materskej školy. Ďalej nasledovali deti z 1.ročníka s tancom Stonožka, 2.trieda nám zahrala divadielko O kohútikovi a sliepočke, tretiaci vystúpili s kultúrnym pásmom Detské hry našich predkov, 4.trieda tancovala Country a žiačky šiestych ročníkov tancovali moderné tance a predniesli básne o matkách. Medzi jednotlivými vystúpeniami náš program obohatili žiačky s hrou na flaute za doprovodu klavíra. Záver programu patril žiakom ôsmeho a deviateho ročníka s básňami. Ďakujeme pani učiteľkám , ktoré pracovali na príprave kultúrneho programu.
Gáliková Mária

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr


Deň matiek v ŠKD

Deti zo školského klubu detí pri základnej škole sa zapojili ku programu Dňu matiek. Napiekli perníkové srdiečka v školskej kuchynke a pekne ich ozdobili cukrovou polevou. Pracovali s láskou a svoje zručnosti využili v praxi, pri zdobení perníkových sŕdc mali veľkú fantáziu.
Gáliková Mária

obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Exkurzia do Galérie v Dolnom Kubíne

18.5.2011 bol dňom galérií a múzeí. Tak sme sa aj my žiaci 2. a 3. ročníka vybrali do Galérie v Dolnom Kubíne. Mali sme veľa zaujímavých úloh:
  • zväčšenina časti obrazu
  • hra na pátračov
  • stavanie stavieb z rôznych materiálov
Na záver sme si prezreli výstavu Pavla Ruska, ktoré nás upútali veľkou farebnosťou. Po exkurzii sme sa osviežili v cukrárni. Spokojní a plní zážitkov sme sa vrátili vlakom domov.
Z.Kubošová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Predstavila sa nám ZUŠ Nižná

Základná umelecká škola v Nižnej si pripravila 25. mája dva hodinové programy v kultúrnom dome pre prvý a druhý stupeň našej ZŠ. V podaní malých hudobníkov a ich učiteľov sa rozozvučali nástroje ľudovej, populárnej i vážnej hudby. S krátkym dramatickým príbehom sa predstavil literárno-dramatický odbor, staršie dievčatá tanečného odboru predviedli svoje kvality vo viacerých štýloch moderného tanca. Najmenší tanečníci zožali potlesk za pestré folklórne pásmo detských hier. V závere programu upútala najmä najstarších žiakov originálna tvorba skupiny Twitters. A aby sme nezabudli, v programe účinkovali aj deti z Dlhej, navštevujúce hudobný odbor umeleckej školy.

Kiež budú pozitívnou inšpiráciou pre svojich kamarátov. Všetkým mladým talentom ďakujeme za zaujímavé májové dopoludnie a držíme im palce na ich ďalšej ceste za umením:)

Ľ. Kamasová

Exkurzia v Ružomberku

26. mája žiaci 9. triedy navštívili Liptovské múzeum a Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku.
V Lipovskom múzeu si prezreli viaceré expozície. Expozícia Z dejín mesta Ružomberok im priniesla veľa zaujímavostí z histórie mesta. Zaujala ich aj geológia, botanika a najmä zoológia, kde si pozreli viacero druhov zvierat. Pre doplnenie poznatkov z dejepisu bola pre žiakov obohacujúca expozícia s názvom Život a dielo Andreja Hlinku, v ktorej sa dozvedeli množstvo informácií z jeho života. Zaujali však aj ďalšie expozície.
Galérii Ľ. Fullu sa žiaci zoznámili s tvorbou a životom známeho umelca, mohli si pozrieť nielen jeho obrazy, ale aj prostredie, v ktorom žil.
Glejteková

obrobrobrobrobr
obrobrobr


Školský výlet do Vysokých tatier

Dňa 31.5. žiaci 9. a 7. triedy v rámci školského výletu navštívili Vysoké Tatry. Výlet spočiatku nevyzeral sľubne, keďže vlak, v ktorom cestovali, mal v Dlhej nad Oravou poruchu. Všetko sa však vyriešilo a mohli pokračovať v ceste. Rýchlikom sa dostali do Štrby, odtiaľ zubačkou na Štrbské Pleso, kde si mohli vychutnať nádherný pohľad na Štrbské pleso aj Vysoké Tatry. Mnohí z nich boli vo Vysokých Tatrách prvýkrát. Všetci si odtiaľ odniesli veľa príjemných zážitkov z našich veľhôr, ale i z cestovania.

obrobrobrobrobr
obrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr