Január 2012

Spolupráca MŠ a I. TRIEDY ZŠ

V rámci spolupráce ZŠ a MŠ škôlkari aj so svojimi p. učiteľkami navštívili I. triedu. Počas hodiny čítania a písania sa aktívne zapájali do rôznych činností na interaktívnej tabuli, predstavili sa svojím prednesom a spevom.

Prváci im návštevu opätovali a 26. januára navštívili materskú školu, kde sa znovu stretli pri spoločných činnostiach.

S priestormi prvej triedy a s prvákmi sa prišli 16. januára zoznámiť aj škôlkari zo Sedliackej Dubovej. Pred zápisom do „veľkej školy“ si v I. triede vyskúšali činnosti, s ktorými sa budú stretávať v budúcom školskom roku už ako naozajstní žiaci.

Mgr. A. Potocká

obrobrobr


Zasnežená triednická

V stredu 18. januára 2012 žiaci druhého ročníka zrealizovali triednickú hodinu netradične- hrami v snehu. Snehová nádielka bola naozaj bohatá, žiaci sa v snehu poriadne vybláznili a zároveň upevnili priateľské vzťahy. Domov sa vrátili zasnežení ako naozajstní snehuliaci.
Balážová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr