Október 2011

Účelové cvičenia

Dňa 3.-4.10.2011 sa žiaci druhého stupňa venovali teoretickej príprave riešenia rôznych situácií v ohrození, zdravotnej príprave, zopakovali si dopravné značky i zodpovedné správanie sa v prírode. Praktická časť sa odohrávala v nasledujúci deň na ihrisku v Dlhej nad Oravou, kde si žiaci vyskúšali účelové cvičenia v praxi. Deti sa zúčastnili rôznych pohybových aktivít.

obr


Deň zdravej výživy

19. október zamerali žiaci I. stupňa na zdravú výživu. S pani učiteľkami si zopakovali svoje vedomosti o ovocí a zelenine, o jej význame pre zdravie človeka . Potom si spoločne na chodbe pripravili šalát zo strúhaných jesenných dobrôt, ktoré si priniesli z domu. Sami si ovocie a zeleninu očistili škrabkami, pani učiteľky ich nastrúhali a šalát bol hotový. Všetkých nás veľmi potešilo, s akou chuťou žiaci zjedli pripravenú pochúťku. Týmto Deň zdravej výživy splnil svoj cieľ.
Balážová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Rastliny v živote človeka

Dňa 27. 10. 2011 sa žiaci ekologického krúžku zúčastnili výstavy s názvom "Rastliny v živote človeka", ktorá sa konala v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa o význame rastlín pre človeka, o liečivých ale i jedovatých rastlinách. Videli farebné fotografie, ako aj herbáre vybraných druhov rastlín. Mali možnosť dozvedieť sa o produktoch vyrábaných z rastlín, videli i názorné ukážky rôznych čajov, šampónov, liekov, cukríkov....

Výstava sa žiakom páčila a okrem fotiek z nej urobili aj pekné projekty.

Freierová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Stretnutie so staršími obyvateľmi

V poslednú októbrovú nedeľu sa uskutočnilo v miestnom Kultúrnom dome v Dlhej nad Oravou posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Po príhovore a privítaní starostom obce venovali starším občanom svoj malý darček aj žiaci Základnej školy s materskou školou v podobe milého výtvarného pozdravu a samozrejme i svojím vystúpením. Tento rok potešili tancom, spevom i veselými scénkami svojich starkých žiaci druhého stupňa.
Kamasová

obrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr