November 2011

Výstavka jesenných plodov

Ako každý rok, tak i tento sme si vo vstupnej chodbe našej školy zhotovili výstavku jesenných plodov. Stalo sa tak dňa 5. 11. 2011 so žiakmi ekologického krúžku a ďalšími dobrovoľníkmi, ktorí nám chceli pomôcť.

Už týždeň predtým žiaci nosili ovocie a zeleninu, ktorú si chceli nechať vystaviť na výstavke. Keďže sme ku každému plodu napísali jeho názov, výstavka mala nielen estetický, ale aj poznávací charakter.

Svojimi výtvormi nám pomohli aj žiaci 1. ročníka (panáčiky zo zemiakov) a žiaci 3. ročníka, ktorí nám na výstavku požičali svoje nádherné zdobené tekvičky. Obidvom triedam i pani učiteľkám ďakujeme.

Popri výstavke jesenných plodov sme zorganizovali aj súťaž o najväčšiu tekvicu. Najväčšiu, najširšiu a najťažšiu tekvicu priniesol Peter Gerát zo 6. ročníka. Srdečne gratulujeme.

Freierová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Návšteva Oravskej knižnice

8. novembra žiaci 5. A a 5. B navštívili Oravskú knižnicu A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Žiaci si mohli prezrieť jednotlivé oddelenia a tiež sa dozvedeli, akým spôsobom sa môžu do knižnice prihlásiť a aké sú podmienky požičiavania kníh. Najdlhšie sa zdržali v oddelení detskej literatúry, kde si prezreli množstvo zaujímavých kníh. Najviac ich zaujímali encyklopédie, ale aj 3D knihy, ku ktorým potrebovali špeciálne okuliare. Veríme, že si odniesli mnoho podnetných informácií a získali bližší vzťah ku knihe a k literatúre.
Zuzana Glejteková

obrobrobrobrobr
obrobr


Návšteva hvezdárne

Azda každé dieťa je fascinované nočnou oblohou. Naši žiaci 7. A a 9. triedy sa 23. 11. 2011 vybrali do Krajskej hvezdárne Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. V premietacej miestnosti sa nad ich hlavami objavila krásna nočná obloha v rôznych ročných obdobiach. Obdivovali súhvezdia Pegas, Býk, Orion, Labuť, Veľká Medvedica...

V ufo sále sa dozvedeli nové poznatky o planétach slnečnej sústavy, súhvezdiach a pohyboch vesmírnych telies.

Nakoniec si v prednáškovej sále vypočuli informácie o hvezdárskych ďalekohľadoch a mohli si ich obzrieť aj zblízka. Bohužiaľ, na pozorovanie Slnka ďalekohľadom nebolo priaznivé počasie. Možno nabudúce...

Zuzana Letková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Beseda so sociálnou kurátorkou

Dňa 28. novembra 2011 sa uskutočnila beseda žiakov 8. a 9. triedy so sociálnou kurátorkou PhDr. Soňou Mihálikovou. Beseda mala dve časti.

V prvej časti kurátorka zoznámila žiakov so svojou prácou, vysvetlila odborné kompetencie kurátorky a upozornila na najčastejšie sa vyskytujúce problémy v súvislosti so školskou mládežou.

Témou druhej časti bol: Alkohol, drogy, gamblerstvo. Žiakom vysvetlila podstatu a negatívne dôsledky týchto javov.

Na záver mohli žiaci položiť kurátorke osobné otázky.

Mgr. M. Forgáčová

obrobrobrobrobr


Burza stredných škôl

Dňa 16. 11. 2011 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili prehliadky a prezentácie stredných škôl, ktorá sa tradične konala v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Do akcie sa aktívne zapojili okrem okolitých škôl aj školy z iných regiónov

Stredné školy sa tu prezentovali naozaj atraktívne. Na žiakov čakali kaderníčky a kozmetičky - dievčatá sa mohli nechať upraviť, barmanská šou - žiaci mohli ochutnať zaujímavé koktaily, kulinárske dobroty kuchárov a cukrárov, vidieť slávnostne prestreté tabule. Žiaci mohli sledovať zručných rezbárov i maliarov priamo pri práci a mnoho ďalších názorných ukážok študijných i učebných odborov rôznych škôl.

Naši deviataci mali tak jedinečnú možnosť atraktívnym spôsobom spoznať stredné školy a vytvoriť si obraz o svojom budúcom povolaní.

Ing. Anna Oršuliaková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr