December 2011

„Strašidlá sú strašné - prečo sa bojíme?“

„Strašidlá sú strašné - prečo sa bojíme?“ bol názov besedy pre žiakov 3. a 4. ročníka, ktorú pre nás pripravila Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Besedu veľmi zaujímavo a pútavo viedla p. Miriam Kazimírová, koordinátorka služieb a kultúrno – výchovnej činnosti. Predstavila nám veľa aktuálnych kníh s touto tematikou pre odvážnych čitateľov.

Pre 1. a 2. ročník bola pripravená čitateľská a výtvarná dielňa, zameraná na rozprávkové knihy o čertoch a čarodejniciach pod názvom Pekelnícke obrázky.

Tematické podujatie o ľudových rozprávkach a ich zberateľoch priblížila žiakom 5. ročníka Putovala rozprávka svetom . Bližšie si pripomenuli slovenského autora Pavla Dobšinského.

Beseda sa všetkým veľmi páčilo a tešíme sa na ďalšie stretnutia a podujatia Oravskej knižnice.

Kubošová Zuzana

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Vianočná výzdoba

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Mikuláš

Do našej školy zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi z neba ,,anjelmi“ ale aj návštevníkom z pekla ,,čertom“. Deti si pre nich pripravili pekný program, za ktorý boli odmenené sladkými balíčkami.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Betlehem

Predvianočnú atmosféru nám 15.12.2011 pripravila divadelná skupina z Prešova. Predstavila sa nám divadielkom Betlehem, ktorým nám priblížili čas pred narodením Ježiša. Divadielko sa všetkým páčilo a bolo odmenené potleskom. Tešíme sa aj na ďalšie stretnutia.
Kubošová Zuzana

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Vianočná besiedka pre rodičov

Vianočné obdobie je hádam najkrajším obdobím, najmä pre deti. Celý mesiac pripravujú program, ozdoby, darčeky, píšu listy Ježiškovi.

Aj tento rok 20.12.2011 rozžiarili chodbu aj tváre rodičov a starých rodičov vianočnou besiedkou. Divadelné pásmo pripravili a nacvičili so žiakmi 1. stupňa ich triedni učitelia. Pásmo bolo popretkávané básničkami, tancom vločiek, guľovačkou chlapcov, koledami a na záver spoločnou piesňou pri stromčeku. Vianočná besiedka bola spojená aj s vianočnou burzou, na ktorej deti prezentujú svoje výrobky. Všetkým ďakujeme za podporu.

Kubošová Zuzana

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Besiedka

Dňa 22. 12. 2011 naši žiaci spoločne privítali vianočné sviatky. Posledný deň pred vianočnými prázdninami si žiaci 1. aj 2. stupňa spestrili programom, ktorý pripravila a predviedla každá trieda. Príjemnými scénkami a piesňami s vianočnou tematikou potešili žiaci 1. stupňa. Starší žiaci sa predviedli v rôznych scénkach, zaspievali rôzne piesne a program oživili aj hudbou. V závere všetkých pobavili najstarší žiaci – deviataci, ktorí si pripravili scénku zo školského prostredia. A tak sa všetci na vianočné prázdniny rozišli s úsmevom na perách a prianím príjemných a spokojných Vianoc.
Zuzana Glejteková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr