Február 2012

ZÁPIS do 1. ročníka

1. februára 2012 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2012/2013. Zápisu sa zúčastnilo 21 detí (13 detí z Dlhej nad Oravou, 7 detí zo Sedliackej Dubovej a 1 dieťa z Hornej Lehoty).

Deti po úvodnom zoznámení vykonali testy školskej zrelosti, na základe ktorých sme zistili ich grafomotorické a matematické zručnosti, rečovú a komunikačnú úroveň, priestorovú orientáciu.

Rodičia vyplnili dotazník so základnými údajmi potrebnými pre plnenie školskej dochádzky, boli oboznámení so školskými potrebami, ktoré je potrebné zabezpečiť deťom do septembra 2012 a tiež im bola ponúknutá možnosť zúčastniť sa so svojím dieťaťom odborného vyšetrenia s cieľom posúdenia pripravenosti na školu.

Zápis bol vstupom každého dieťaťa do ďalšej novej etapy svojho života, ktorý mu bude pripomínať pamätný list a drobné darčekové predmety.

Mgr. M. Forgáčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Karneval

Už sa Fašiang kráti.....ale karneval sme stihli. V stredu 15. februára sa sála Kultúrneho domu premenila na rozprávkový svet plný víl, čarodejníc, rytierov, zvieratiek i námorníkov.

Program bol naozaj bohatý. Postarali sa oň už tradične žiaci 9. ročníka s p. učiteľkami 1. stupňa a ŠK. Súťaže striedali nácviky tancov a voľné tanečné kolá. Na záver si každý žiak vybral peknú odmenu.
Tešíme sa na budúci rok!

Balážová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Zlaté kura

Rozprávka patrí medzi najobľúbenejší a deťom najbližší žáner literatúry. Vystupujú tu nadprirodzené bytosti, víťazí dobro nad zlom...

Dňa 28. 2. 2012 sa naši žiaci zabavili pri divadelnom predstavení Zlaté kura, ktoré im predstavila trojica hercov z Prešova. V tejto rozprávke sa prefíkaná líška a nerozumný vlk rozhodli ukradnúť sliepočke zlaté vajíčko, no nakoniec všetko dobre dopadlo. Šikovní herci zaujali nielen deti, ale aj celý pedagogický zbor.

Dúfame, že sa s podobným predstavením na našej škole ešte stretneme.

Zuzana Letková

obrobrobrobrobr
obrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr