Marec 2012

TESTOVANIE 9 – 2012

14. marca 2012 sa uskutočnilo celoslovenské tetovanie deviatakov pod názvom Testovanie 9 – 2012. Jeho cieľom je monitorovať výkony žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ a ich pripravenosť na ďalšie štúdium. Testovanie organizuje Národný ústav certifikovaných meraní.
Pre deviatakov to bola prvá dôležitá skúška, v ktorej si otestovali svoje vedomosti z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Výsledky testov môžu ovplyvniť aj prijatie žiakov na stredné školy. Žiakom budú známe do 3 týždňov.
Veríme, že sa deviatakom darilo a vypracovali testové úlohy čo najlepšie, k vlastnej spokojnosti, spokojnosti pedagógov i rodičov.
Mgr. M. Forgáčová

obrobrobr


Biela stužka aj na našej škole

Počas týždňa od 18. do 25. marca boli mnohí dobrovoľníci na celom Slovensku zapojení do kampane Biela stužka, ktorou chceli šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu.

Aj na našej škole sme si pripomenuli tento deň. Počas týždňa šiestaci vlastnoručne vyrábali symboly rešpektovania práva na život - biele stužky. V piatok sa žiačky 9. ročníka aktívne zapojili do kampane pripínaním stužiek a rozdávaním letáčikov svojim kamarátom, vyučujúcim i návštevníkom školy.

Prečo práve 25. marec je dňom počatého dieťaťa?
25.marec je na Slovensku zákonom vyhlásený za pamätný „Deň zápasu za ľudské práva“, ktoré sú dnes odopierané práve nenarodeným deťom. V tento deň je aj pripomienka odchodu prvého židovského transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Osvienčim. Takisto kresťania na celom svete oslavujú v tento deň slávnosť Zvestovania Pána, čo je vlastne spomienka na počatie Ježiša Krista, vďaka čomu úcta k nenarodeným deťom bola v kresťanskej civilizácii samozrejmá po celé stáročia. Z týchto dôvodov v roku 2005 vyhlásilo Fórum života 25. marec za Deň počatého dieťaťa.

Ľ. Kamasová

Deň učiteľov

28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť vzdať úctu všetkým učiteľom.

Rukami pedagógov prechádza mnoho detí, ktoré sa stávajú súčasťou jeho života. Podobne, ako sa učiteľ stáva súčasťou ich života. Určite si každý z nás spomenie aspoň na jedného učiteľa, ktorého obdivoval za jeho prácu, prístup a odhodlanie naučiť nás nielen informácie, ale aj vštepiť nám morálne zásady. Aj keď si to mnohí neuvedomujeme, učiteľ v našich životoch zanecháva trvalú stopu.

Naši žiaci si ako malé poďakovanie pre svojich učiteľov pripravili vlastnoručne vyrobené darčeky zo slaného cesta i naozaj milú nástenku, veď posúďte sami:

"Osud spoločnosti je determinovaný tým, ako si váži učiteľov." (Karl Jaspers)

Ľ. Kamasová

obr


Čítame si ľudové rozprávky...

Čítať si ľudové rozprávky bolo pre deti kedysi samozrejmosťou. Deti poznali spravodlivý rozprávkový svet i mnohých rozprávkových hrdinov. Tento svet dnes nahrádza virtuálny svet, do ktorého sa ľahko dostanú vďaka televízii a počítačom. Ľudové rozprávky čítajú oveľa menej a mnohé klasické rozprávky ani nepoznajú.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli v ročníkoch 1. stupňa ZŠ v rámci mesiaca Marec -mesiac knihy a Týždňa slovenských knižníc pre akciu s týmto názvom. Jej cieľom bolo vytvárať kladný vzťah ku knihe, spoznávať víťazstvo pravdy a dobra v rozprávkach a rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov. Keďže v marci sa narodil aj známy zberateľ slovenských ľudových rozprávok Pavol Dobšinský, vybrali sme sa po jeho stopách.

V týždni od 26. – 30. marca 2012 si žiaci v škole alebo doma prečítali určené rozprávky z knihy Trojruža. Prváci si prečítali rozprávku o Jankovi Hraškovi, druháci o Jankovi Hraškovi a Trojruži, tretiaci k nim pridali ešte rozprávku Soľ nad zlato a štvrtáci mali za úlohu prečítať štyri rozprávky: Janko Hraško, Trojruža, Soľ nad zlato, O troch grošoch.

Po prečítaní každý žiak dostal list s úlohami z prečítaných rozprávok. Úlohy v ročníkoch boli rozdielne. Po vyriešení list odovzdali svojim pani učiteľkám, ktoré vypracované úlohy opravili. Každý, kto odpovedal na súťažné úlohy správne, bol zaradený do losovania o knihy od Pavla Dobšinského Trojruža alebo Tri holúbky.

V piatok 30. marca 2012 sme sa všetci spoločne stretli, porozprávali sme si o Pavlovi Dobšinskom, jeho zberateľstve a rozprávkach, vypočuli úryvky rozprávok, vyriešili hádanky. Žiaci 1. ročníka nám zahrali krátke divadielko na námet ľudovej rozprávky Domček, domček, kto v tebe býva? . Úplne nakoniec sme vylosovali výhercov spomedzi správnych riešiteľov.
Výhercami sa stali:

  1. trieda – Andrej Urban
  2. trieda – Naďa Pániková
  3. trieda – Boris Gerát
  4. trieda – Martin Daňko

Ostáva už len veriť, že týždeň strávený s ľudovými rozprávkami Pavla Dobšinského priniesol žiakom zábavu, poučenie a podnietil ich záujem o ďalšie ľudové rozprávky.

Mgr. M. Forgáčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr