Máj 2012

Plavecký výcvik

V dňoch 7. – 11. mája 2012 sa žiaci 3. a 4. ročníkov v rámci hodín telesnej výchovy zúčastnili plaveckého výcviku v Akvaklube Nižná. Tretiaci sa naučili základným zručnostiam ( splývať, ponárať sa, plávať na chrbte, správne dýchať) za pomoci skúsených inštruktorov si štvrtáci zopakovali plavecké schopnosti z minulého roka a ďalej ich zdokonaľovali. Posledný deň si zmerali sily preplávaním celej dĺžky bazéna.
Kubošová Zuzana

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr


Estónski dobrovoľníci navštívili našu školu

V rámci projektu „Európski dobrovoľníci’’, realizovaného v spolupráci s jazykovou školou Flap nás v dňoch 13. a 14. mája navštívila skupina mladých študentov z Estónskej dedinky Rouge. Po uvítaní ich naši žiaci oboznámili s priestormi školy a pripravili pre nich prezentáciu o najkrajších miestach Slovenska. Estónski priatelia navštívili našich žiakov aj na vyučovacích hodinách anglického jazyka, kde im prostredníctvom prezentácie o Estónsku priblížili svoju krajinu a dedinku Rouge a tak vzájomne vytvorili projekt o spoločných a odlišných znakoch Slovenska a Estónska.

Na záver Estónski priatelia pripravili na hlavnej chodbe vernisáž o svojej krajine, ktorej sa zúčastnili nielen žiaci našej školy, ale aj hostia, tak z Dlhej nad Oravou, ako aj z blízkeho okolia.

Ing. Anna Oršuliaková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Deň mlieka

17. mája 2012 sme si pripomenuli Deň mlieka aj v našej škole, prinesením jogurtov a rôznych mliečnych výrobkov, ktoré sme spoločne skonzumovali cez veľkú prestávku na chodbe. Celý I. stupeň sa stretol v 1. triede, kde sme si spoločne pozreli film o výrobe a spracovaní mlieka. Celým filmom nás sprevádzala kravička Evička, ktorá si pre nás po každej časti filmu pripravila kvíz a pesničku. Potom sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi rozišli do tried, v ktorých si z prázdnych obalov od jogurtov urobili kravičky a zhotovili krásne plagáty.
Kubošová Zuzana

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr


Fandila aj naša škola

Postup Slovenských hokejistov do semifinále MS lákal pozerať aj našich žiakov.
Dňa 18. 5. 2012 o 12.00 hod. sa vyučovanie na našej škole premenilo na fandenie.
Za pomoci dataprojektoru a pripojenia notebooku na internet pani učiteľka Oršuliaková Zuzana nám túto akciu pomohla zrealizovať.
Žiaci sa sústredili na vstupnej chodbe a povzbudzovanie mohlo začať. Veď naši hokejisti hrali proti Kanade a týmto víťazstvom si zabezpečili po ôsmich rokoch možnosť bojovať o medaily.
Bc. Mikušková Viera

obrobr


Návšteva Dolného Kubína

Pri príležitosti Dňa galérií a múzeí sa žiaci 2. a 3. ročníka vybrali 21. mája do Dolného Kubína. Navštívili Oravskú galériu. Pozreli si výstavu autorov Hany Naglik a Fera Liptáka. Po prehliadke sami tvorili umelecké diela, ktoré si potom vystavili. Po malom občerstvení v cukrárni navštívili Florinov dom a v ňom výstavu o Číne v minulosti a dnes. Na záver sa vybláznili na detskom ihrisku a plní dojmov sa vrátili domov.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr