September 2011

Ďen obce

Dňa 31.7.2011 sme sa už po druhý raz zapojili s tvorivými dielňami na Dňoch obce Dlhá nad Oravou. Návštevníci si mohli vyskúšať prácu s drôtom, pieskové obrázky spolu s pani učiteľkami, ktoré im poradili ako na to. Folklórnym pásmom pod názvom„ Hry našich predkov“ sa predstavili žiaci 3. ročníka pod vedením p. uč. Potockej. Žiackymi prácami sme prezentovali našu školu.
Kubošová Zuzana

obrobrobrobrobr


Deň otvorených dverí

31. 8. 2011 sa v Základnej škole s materskou školou Dlhá nad Oravou uskutočnil Deň otvorených dverí pri príležitosti kolaudácie budovy školy. Po pestrom programe, ktorý predviedli naši žiaci, si priestory školy mohli pozrieť poslanci obecného zastupiteľstva, bývalí učitelia, ale aj široká verejnosť. Zúčastnení si mohli prezrieť všetky triedy, špeciálnu a jazykovú učebňu, počítačové učebne, ale aj zborovňu či riaditeľňu. Okrem prehliadky si mohli vyskúšať aj prácu s interaktívnou tabuľou, ktorá je jednou z mnohých pomôcok slúžiacich k podpore moderného vyučovania na našej škole. Po malom občerstvení sa konal futbalový zápas s veľmi zaujímavým zložením, ktoré tvorili poslanci obecného zastupiteľstva verzus žiaci našej školy. Po veľkom povzbudzovaní obidvoch strán zápas nakoniec skončil výsledkom 4:3 v prospech poslancov.
Tí, ktorí sa rozhodli prísť a prezrieť si zrekonštruovanú budovu školy, odchádzali s príjemným pocitom, že ich deti či vnúčatá navštevujú školu, ktorá sa svojím vybavením a priestormi môže radiť k moderným školám, aké si doba a potreby žiakov vyžadujú.
Zuzana Glejteková

obrobrobrobr


Začiatok školského roka

Už tradične za začiatok školského roka začal svätou omšou v kostole sv. Ladislava v Dlhej nad Oravou, ktorú celebrovali vdp. Štefan Tuka a vdp. Henryk Sitek. Po svätej omši sme sa presunuli do budovy školy, kde nás všetkých privítala PaedDr. Gabriela Brunčáková, RŠ. Malých prvákov za všetkých privítali žiaci 9.ročníka. Po úvodných slovách a informáciách sa žiaci presunuli do tried, kde boli oboznámení so školským poriadkom.
Kubošová Zuzana

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Cirkus JACKO

Po niekoľkých rokoch k nám opäť s novým programom na záver septembra zavítal ukrajinský cirkus Jacko. Predstavenie artistiek a artistov bolo dôkazom ich obratnosti, šikovnosti, odvahy i fyzického talentu. Cvičenia s loptami, kruhmi, valcami, rebríkom, ohňom... vyvolali obdiv a neraz aj strach. Napätie vystriedala zábava, ktorú priniesol „pískajúci šašo“.
Jacko ako vždy nesklamal a už teraz sa tešíme na ďalší nový program.
Mgr. M. Forgáčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Európsky deň jazykov

26.september je od roku 2001 vyhlásený za Európsky deň jazykov. Vyhlásila ho Rada Európy. Chcela poukázať na dôležitosť výučby cudzích jazykov. Aj keď všetci máme radi našu krajinu a milujeme náš jazyk, mali by sme si uvedomiť, že je pre nás dôležité učiť sa cudzí jazyk. Potrebujeme ho na to, aby sme sa dorozumeli v inej krajine. Tým, že sa učíme jazyky, cibríme si pamäť a rozvíjame svoje schopnosti.

V pondelok 26. septembra si žiaci našej školy pripomenuli tento významný deň tvorbou a prezentáciou projektov v jazykoch, ktoré sa učia na našej škole: slovenskom, anglickom a ruskom. Po prezentácii boli projekty vystavené na chodbe školy.

Veríme, že pre malých i tých väčších bol tento deň predovšetkým povzbudením k štúdiu cudzích jazykov a k oživeniu záujmu o iné európske kultúry.

Ing. Anna Oršuliaková

obrobrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr